زمان انجام سفارشات فالوور و لایک

فرآیند انجام سفارشات فالوور و لایک انواع سرویس ها متفاوت است.

سعی ما برآن است که تمام سفارشات بین المللی در کمتر از نیم ساعت انجام شود.

سفارشات به دلیل ماهیت فعال بودن و نوع عملیاتی که می طلبد ممکن است تا ۲۴ ساعت به طول انجامد . با این حال ادعا میکنیم سریعترین زمان انجام سفارشات در ایران مربوط به وبسایت ممبرکده است!